Đèn chùm thả pha lê PLM6025/4+3, PLM6012/3+1, PLM6117/16

Code:              PLM6025/4+3, PLM61012/3+1, PLM6117/16

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả pha lê

Loại bóng:        Led

Kích thước:    Ø35 x 110 cm, Ø25 x 110 cm, Ø68 x 110 cm