Đèn đồng DCA32017/8, DCA32021, DCA32028/8

Code:               DCA32017/8, DCA32021, DCA32028/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn ốp trần đồng phong cách Châu Âu

Loại bóng:       E14

Kích thước:      Ø95×68 cm, Ø50×49 cm, Ø97×65 cm