Đèn đồng đá DD1116/8, DD9128/2, DD9179/2, DD9264/1

Code:              DD1116/8, DD9128/2, DD9179/2, DD9264/1

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm nến đồng

Loại bóng:       E27

Kích thước:    Ø94×62 cm, Ø44×62 cm, Ø40×105 cm, Ø16×62 cm