Đèn đồng đá DD1159/8, DD9154/2, DD9154/1

Code:              DD1159/8, DD9154/2, DD9154/1

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm nến đồng

Loại bóng:       E27

Kích thước:    Ø92×55 cm, Ø50×40 cm, Ø18×40 cm