Đèn đồng đá DD1168/8, DD8123/2, DD1025/3, DD8123/1

Code:              DD1168/8, DD8123/2, DD1025/3, DD8123/1

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm nến đồng

Loại bóng:       E27

Kích thước:    Ø102×55 cm, Ø33×40 cm, Ø80×70 cm, Ø15×40 cm