Đèn đồng đá DD1153/12, DD9126/2, DD9126/1, DD9218/1

Code:              DD1153/12, DD9126/2, DD9126/1, DD9218/1

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm nến đồng

Loại bóng:       E27

Kích thước:    Ø100×73 cm, Ø46×40 cm, Ø18×40 cm, Ø18x62cm