Đèn lối thoát

Model: KN- 5006
Pin 3.6V, 300 mAh
Thời gian sạc 20 – 24h
Thời gian hoạt động 2h
Kích thước 364*28*165mm
Chât liệu: nhựa chống cháy