Đèn rọi KTS  YB-A5095, YB-A5158, YB-A5159

 Code:             YB-A5095, YB-A5158, YB-A5159

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn sân vườn

Loại bóng:       Led

Kích thước:      140 x 100 mm, 120 x 90 x 40 mm, 55 x 255 mm