Đèn rọi KTS-5050, KTS-5049, KTS-9695

 Code:             KTS-5050, KTS-5049, KTS-9695

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn sân vườn

Loại bóng:       Led

Kích thước:    9 X 16 cm, 7 x 15 cm, 10.5 x 10.5 cm