Đèn soi tranh led ST-2267, ST-2263, ST-2270, ST-2265, ST-2266

Code:              ST-2267, ST-2263, ST-2270, ST-2265, ST-2266

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn soi tranh 

Loại bóng:        Led

Kích thước:    150 x 110 cm, 320 x 110 cm, 480 x 110 cm