Đèn soi tranh 3737, 3933, 3573, 3709, 3739

Code:              3737, 3933, 3573, 3709, 3739

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn soi tranh 

Loại bóng:      Led

Kích thước:  110 x 180 mm, 110 x 320 mm, 110 x 480 mm, 80 x 400 mm, 80 x 600 mm