Đèn soi tranh 3655, 3926, 3927

Code:              3655, 3926, 3927

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn soi tranh 

Loại bóng:      Led

Kích thước:  120 x 180 mm, 120 x 320 mm, 120 x 480 mm