Đèn soi tranh ST-168-9W, ST-168-7W, ST-8240L, ST-8240S, ST-173, ST-174

Code:              ST-168-9W, ST-168-7W, ST-8240L, ST-8240S, ST-173, ST-174

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn soi tranh 

Loại bóng:      Led

Kích thước:   400 x 100 mm, 600 x 100 mm, 480 x 70 mm, 320 x 70 mm, 170 x 80 mm