Đèn soi tranh ST-2211, ST-2215, ST-2216, ST-2202, ST-2205

Code:              ST-2211, ST-2215, ST-2216, ST-2202, ST-2205

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn soi tranh 

Loại bóng:        Led

Kích thước:    150 x 110 cm, 320 x 110 cm, 480 x 110 cm