Đèn soi tranh ST-2232, ST-2233, ST-2235, ST-2238, ST-2239

Code:              ST-2232, ST-2233, ST-2235, ST-2238, ST-2239

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn soi tranh 

Loại bóng:        Led

Kích thước:    150 x 110 cm, 300 x 110 cm, 460 x 110 cm