Đèn soi tranh led ST-2275, ST-2231, ST-2229, ST-2246, ST-2250

Code:              ST-2275, ST-2231. ST-2229, ST-2246, ST-2250

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn soi tranh 

Loại bóng:        Led

Kích thước:    150 x 110 cm, 300 x 110 cm, 460 x 110 cm