Đèn soi tranh   ST-918-9W, ST-164, ST-911

Code:              ST-918-9W, ST-164, ST-911

Xuất xứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn soi tranh 

Loại bóng:      Led

Kích thước:    510 x 150 mm, 420 x 120 mm, 580 x 120 mm, 400 x 200 mm, 560 x 200 mm