Đèn thả MD3351/800-600+400, MD3556, MD1011/7, MD1010/7

Code:              MD3351/800-600+400, MD3556, MD1011/7, MD1010/7

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:     Led

Kích thước:  Ø60 x 120 cm, Ø80 x 120 cm, Ø45 x 25 cm