Đèn thả MD3352/800, MD3379, MD3378, MD3377

Code:              MD3352/800, MD3379, MD3378, MD3377

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:     Led

Kích thước:  Ø65 x 120 cm, Ø80 x 120 cm, Ø45 x 120 cm