Đèn thả DT16, DT06, DT07, DT10, DT08, DT09

Code:              DT16, DT06, DT07, DT10, DT08, DT09

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø250 x 200 mm, Ø200 x 100 mm, Ø300 x 300 mm