Đèn thả TS2686, TS2687, TS2688, TS2690

Code:              TS2686, TS2687, TS2688, TS2690

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø300 x 1000 mm, Ø250 x 1000 mm, Ø400 x 1000 mm