Đèn thả DKM 0318/8

Code:              DTK 0318/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:      8 x E14

Kích thước:   Ø80 x 100 cm