Đèn thả DKM 0319/8

Code:            DTK 0319/8

Xuất sứ:         Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:      8 x E14

Kích thước:   Ø80 x 100 cm