Đèn thả DTK 0319/8+6

Code:              DTK 0319/8+6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     14 x E14

Kích thước:   Ø80 x 100 cm