Đèn thả DTK 161H/8

Code:              DTK 161H/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:      8 x E14

Kích thước:    Ø78 x 100 cm