Đèn thả DTK 3018/6

Code:              DTK 0318/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     6 x E14

Kích thước:   Ø70 x 100 cm