Đèn thả DTKDD 1002/6

Code:              DTKDD 1002/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     6 x E27

Kích thước:   Ø86 x 33 cm