Đèn thả DTKDD 1004/8

Code:              DTKDD 1004/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     8 x E27

Kích thước:   Ø80 x 100 cm