Đèn thả DTKDD 1017/6

Code:              DTKDD 1017/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:      6 x E27

Kích thước:   Ø60 x 25 cm