Đèn thả DTKDD 1018

Code:              DTKDD 1018

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:      6 x E27

Kích thước:   78 x 10 x 120 cm