Đèn thả DTKDD 5001/4

Code:              DTKDD 5001/4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     4 x E27

Kích thước:   80 x 30 x 100 cm