Đèn thả DTKDD 5002/6

Code:              DTKDD 5002/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:      6 x E14

Kích thước:   Ø60 x 100 cm