Đèn thả DTKMD 008/8

Code:              DTKMD 008/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     8 x E27

Kích thước:   89 x 37 x 80 cm