Đèn thả DTKMD/10

Code:              DTKMD/10

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     10 x E27

Kích thước:   120 x 46 x 80 cm