Đèn thả DTKMD 160/16

Code:              DTKMD160/16

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:    16 x E27

Kích thước:   96 x 37 x 80 cm