Đèn thả DTKWX-101

Code:              DTKWX-101

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     Ghim led

Kích thước:   Ø85 x 75 cm