Đèn thả DTKWX-102

Code:              DTKWX-102

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     Ghim led

Kích thước:   Ø90 x 56 cm