Đèn thả DTKWX-103

Code:              DTKWX-103

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:    Ghim led

Kích thước:   Ø105 x 70 cm