Đèn thả DTKWX-104

Code:              DTKWX-104

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     8 x E14

Kích thước:   100 x 60 cm