Đèn thả DTKWX-105

Code:              DTKWX-105

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     Ghim led

Kích thước:   Ø95 x 175 cm