Đèn thả DTKWX-106

Code:              DTKWX-106

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     7 x E27

Kích thước:   Ø42 x 120 cm