Đèn thả DTKWX-107

Code:              DTKWX-107

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:      8 x E27

Kích thước:   Ø45 x 80 cm