Đèn thả DTKWX-115

Code:              DTKWX-115

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả thiết kế

Loại bóng:     Ghim led

Kích thước:   Ø90 x 80 cm