Đèn thả DTKD211, DTKD220, DTKD219, DTKD414-A

Code:              DTKD211, DTKD220, DTKD219, DTKD414-A

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø400×1000 mm, Ø320×1000 mm, Ø290×1000 mm