Đèn thả DTKD406, DTKD407, DTKD018, DTKD408-1

Code:              DTKD406, DTKD407, DTKD018, DTKD408-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø400×1000 mm, Ø350×1000 mm, Ø250×1000 mm