Đèn thả DTKD102, DTKD239, DTKD2681, DTKD201

Code:              DTKD102, DTKD239, DTKD2681, DTKD201

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø500×1000 mm, Ø270×1000 mm, Ø150×1000 mm