Đèn thả DTKD214, DTKD214, D229, DTK3697/1

Code:              DTKD214, DTKD214, D229, DTK3697/1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø270×1000 mm, Ø300×1000 mm, Ø180×1000 mm