Đèn thả DTKD101, DTKD414, DTKD029, DTKD415

Code:              DTKD101, DTKD414, DTKD029, DTKD415

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø300×1000 mm, Ø350×1000 mm, Ø210×1000 mm