Đèn thả DY120-1, DY21-1, DY-123-1, DY-125-1

Code:              DY120-1, DY21-1, DY-123-1, DY-125-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:    Ø130×1000 mm, Ø150×1000 mm, Ø200×1000 mm