Đèn thả DTKD213, DTKD208, DTKD225, DTKWX109

Code:              DTKD213, DTKD208, DTKD225, DTKWX109

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø31×100 cm, Ø30×100 cm, Ø25×100 cm